۱۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان امسال به زیر کشت ذرت بهاره رفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ۳۰ درصد سطح زیرکشت به ذرت علوفه‌ای و ۷۰ درصد به ذرت دانه‌ای اختصاص یافته است.

قاسمی‌نژاد افزود: پیش بینی می‌شود در فصل برداشت این محصول که از نیمه دوم اردیبهشت آغاز می‌شود ۳۷۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای برداشت شود.

وی گفت: امسال ارقام کارون، کراس ۷۰۴ و مبین در مزارع خوزستان کاشته شده است.

شهرستانهای شوش، دزفول، اندیمشک، بهبهان و شوش‌تر از شهرستانهای عمده کشت ذرت بهاره در خوزستان به شمار می‌روند.

خوزستان قطب تولید ذرت و دارنده جایگاه نخست در کشور به لحاظ تولید مرغوب این محصول است.